Advanced Search

Now showing items 1-7 of 7

  • About the opportunity of a permanent peace in today’s world: Kantian perpetual peace 

   Kaya, Mustafa (Peter Lang Publishing, 2017)
   it is seen that ideas argued by Kant toot place partially, and we see there are difficulties in reaching them in today's conditions. Just as personel interests are brought under control only to certain aspects, interests ...
  • Falsifiability as a demarcation scale of K. R. Popper 

   Kaya, Mustafa (St. Kliment Ohridski University Press, 2016)
   Popper focuses on that the principle of falsifiability is not linguistic significant standard, there is a demarcation criterion which is applied on language from a methodological platform from the outside and he criticises ...
  • J. Bentham'ın toplum sözleşmesi ve doğal haklar eleştirisi 

   Kaya, Mustafa (2019)
   Jeremy Bentham (1748-1832), Antik Yunan felsefesinde Aristip-pos ve Epikuros gibi filozoflar tarafından öne sürülen hazcı etiği, fayda ilkesi bağlamında yeniden yorumlayıp çağdaş bir etik ve hukuk teorisi geliştirmeyi ...
  • Leibniz'de bilginin hayırseverliği olarak adalet 

   Kaya, Mustafa (2016)
   Leibniz'e göre biz insanlar dışındaki tüm varlıklar yalnızca Doğa’nın Alanı’na girer; biz insanlar ise çift uyruk avantajına sahibiz ve aynı zamanda İnâyet Alanı’nın yurttaşlarıyız. Böylelikle bizler Tanrı ile özel ...
  • Platon’un Ruh Kuramı 

   Kaya, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
   In this study which is one of the great thinkers of Western Philosophy of Plato tried to explain their views about the soul. According to Plato, the world of ideas of the soul and the divine source, the earth has decreased. ...
  • Radical evil problem in Hannah Arendt 

   Kaya, Mustafa (St. Kliment Ohridski University Press, 2016)
   There is eternal series of possibilities for human who has a natural ability in terms of ability to initialize the new one; in this case, the only thing that can overcome evil is to use power to initialize the new one. ...
  • Şehir-Felsefe ilişkisi 

   Kaya, Mustafa (2019)
   İnsanların fiziksel bir mekânda bir arada yaşamalarının sonucu olarak teşekkül eden “şehir”, söz konusu bir arada oluşun ötesine taşan bir anlam alanına sahiptir. Bu toplu yaşamın ötesine taşan şeyin ne olduğu sorusu ...