Now showing items 1-1 of 1

    • Reşat Nuri Güntekin’in Eserlerinde Eksiltili Kullanımlar 

      Kaya, Seyfullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
      Bu çalışmamızda Reşat Nuri Güntekin’in eserlerinde eksiltili kullanımlar üzerinde durulmuştur. “Giriş” bölümünden sonra eksilti, “Anlatım, Cümle ve Ek” düzeyinde ele alınarak, çeşitli dilbilgisi kitaplarından, terim ...