Now showing items 1-1 of 1

    • Evliya Çelebi’ye Göre Afyonkarahisar 

      Kerman, Zeynep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
      Evliya Çelebi, 1671-1672 yılları arasında Afyonkarahisar’ a gelmiş ve şehrin tarihini, sosyal ve kültürel hayatını gözleyerek, kendine has üslûbuyla aktarmıştır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde “Karahisar Sahip” adı verilen ...