Now showing items 1-1 of 1

    • Sultan IV Murad 'ın Bağdat Seferi ve Kasr-ı Şirin 

      Konuk, Yunus Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
      Osmanlı Devleti, kuruluşundan XVI. Yüzyıla kadar, birçok devletle ilişki içinde olmuştur. Ancak XVI. Yüzyılın başından XVII. Yüzyılın ortalarına kadar, Devletin doğudaki en büyük meselesi Safeviler oldu. IV. Murat’ın başa ...