Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İsmet İnönü Dönemi İktisat Politikaları (1938-1950) 

      Pala, Hakan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ülke kaynaklarının sonuna kadar kullanıldığı, her şeyin yeniden inşasını gerektiren bir durumla karşı karşıyaydı. Cumhuriyet'in ilanıyla her şeyin devletten beklendiği sancılı bir döneme ...