Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Öğrenci profili 

      Bolvadin Meslek Yüksekokulu öğrenclleri üzerinde blr anket yapılmıştır Ankete katılan 156 öğrenclnin aile ortamı, ekonomik durumu. kitap ve gazete okuma alışkanlığı, sosyal faaliyetlere katılması, barındığı yerler ve ...