Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Örgütsel Değişim Süreci 

      Turan ŞAKACI (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999)
      Globalleşen ve küreselleşen dünyamızda her şey sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Bu değişim rüzgarının önüne katarak sürüklediği öğelerden biri de işletmeler ve yönetim modelleridir. İletişim Teknolojilerinin Etkisiyle ...