Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de Katma Değer Vergisi’nde Vergi Sorumluluğu 

      Yalavaş, Ceren (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Vergi politikasının amacı, verginin eksiksiz ve zamanında ödenmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için yükümlü olan vergi mükellefleri, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilerdir. ...