Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Yarıdeğişmeli Halkalar Üzerine 

      Bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışma için gerekli kavramların tanımları ve bazı teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümünde yarıdeğişmeli halkalar tanıtılarak ...