Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Smarandache eğrileri üzerine 

      Zeybek, Damla (2019)
      Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, giriş kısmına yer verilmiştir. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, 3-Boyutlu Minkowski uzayında ...