Now showing items 1-11 of 11

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ahmet Tekin, Özlem Sökmen Gürçam: Vergi Harcamaları ve Bazı OECD Ülke Uygulamaları, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 139-158 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages: 138-158 [1]
   AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 1-10 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages:1-10 [1]
   Aykan Candemir,Ali Erhan Zalluhoğlu,Engin Yücel: Perakende Sektöründe Satış Elemanlarının Eğitimlerinin Ve Kişisel Niteliklerinin Satış Başarısı Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 49-65 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:49-65 [1]
   Bozyiğit, Sezen. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Türkiye'deki Doğal Ve Organik Ürün Üreticilerinin Yaşadığı Pazarlama Sorunları: Keşifsel Bir Araştırma Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 33-47 [1]
   Çelikdemir Çoban, Neşe & Çetin, Abdurrahman. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Altın Bankacılığı Ve Altın İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 11-32 [1]
   Fatih B. Gümüş, Öner Nalbantoğlu: Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 83-106 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:83-106 [1]
   Hakan Gökhan Gündoğdu: 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ve Kamu Personelinin durumu, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 127-138. Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages:127-138. [1]
   Nihat Işık, Özgür Engeloğlu,Efe Can Kılınç: Kişi Başına Gelir İle Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Gelir Seviyesine Göre Ülke Grupları İçin Çevresel Kuznets Eğrisi Uygulaması, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 107-125 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:107-125 [1]
   Ramazan Armağan, Süleyman Dikmen: İskandinav Ülkeleri Vergi Sistemleri Ve Gelirlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 67-81 Journal of Economics and Administrative Sciences Volume :XVII Issue: 2 Year: December 2015 Pages:67-81 [1]
   Şahin Yeşilyurt, Mehmet Cural Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe Dengesinin Gelişimi: 1643-1918, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 159-175 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages: 159-175 [1]
   Vergi Kültürü ve Vergi Ahlakı: İtalya ve Türkiye, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 179-188 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages: 179-188 [1]