Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Abdurrahman
dc.contributor.authorŞener, Ümit
dc.contributor.authorKarabacak, Hatice
dc.contributor.authorÜçok, Kağan
dc.date2015-02-11
dc.date.accessioned2015-02-11T13:15:32Z
dc.date.available2015-02-11T13:15:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1977
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek genç erişkinlerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarını ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Gönüllülük prensibine göre toplam 710 (387 kadın, 323 erkek) genç erişkine kısa form uluslararası fiziksel aktivite anketi ve SF-36 yaşam kalitesi anketi uygulandı. Uluslararası fiziksel aktivite anketi ile haftalık şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite ve yürüme süreleri ve günlük oturma süresi belirlendi. SF-36’nın fiziksel ve mental sağlık skorları hesaplandı. Katılımcıların toplam fiziksel aktivite süresi hesaplandı ve ‘düşük, orta ve yüksek düzey’ biçiminde sınıflandırıldı. Vücut kütle indeksi (VKİ), boy ve kilodan formülle hesaplandı. Bulgular: VKİ, şiddetli aktivite, orta dereceli aktivite, toplam fiziksel aktivite, SF36-fiziksel ve mental sağlık skorları erkeklerde kadınlardan yüksek bulundu. Erkek ve kadınların düşük, orta ve yüksek fiziksel aktivite düzeylerindeki yüzde değerler arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulundu. Sadece erkeklerde şiddetli fiziksel aktivite, SF36-fiziksel sağlık skoru ile düşük düzeyde pozitif korelasyon gösterdi. Sonuç: Genç erişkinlerde kadınlara göre erkeklerin toplam fiziksel aktivite süresinin fazla bulunması, erkeklerde yaşam kalitesinin daha yüksek oluşuna katkı sağlamış olabilir. Kadın ve erkekler arasında toplam fiziksel aktivite farklılığı, haftalık yürüme süresi haricinde şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite farklılığından kaynaklanmaktadır. Şiddetli ve orta derece fiziksel aktivite, sıklıkla haz duyulan takım aktiviteleridir. Genç kadınlarda, yaşam kalitesini arttırmak için bu hoşa giden şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktiviteler önerilebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aims of this study were to inquire the physical activity and quality of life differences between male and female young adults and to investigate associations among these parameters. Material and Methods: International physical activity questionnaire (short form) and life quality questionnaire (SF-36) were applied to a total of 710 (387 female, 323 male) volunteer young adults. Weekly vigorous and moderate physical activity and walking times and daily sitting times were determined with using international physical activity questionnaire. Physical and mental health scores of SF-36 were calculated. Total physical activity times of participants were calculated and then classified as low, moderate and high. Body mass index (BMI) was calculated with formula using height and weight. Results: BMI, vigorous physical activity, moderate physical activity, total physical activity, SF-36 physical and mental health score were found higher in males than in females. In terms of physical activity level, there were statistically significant differences among the percentages of males and females shown as low, moderate, and high. Only, vigorous physical activity time showed mild positive correlations with SF-36 physical health score. Conclusion: Total physical activity being found higher in males compared to the one in females, may contribute to the higher quality of life in males. Because of vigorous and moderate physical activity differences between in males and in females excluding weekly walking time, total physical activity was found different in males and females. Usually, vigorous and moderate physical activities are enjoyable team activity. These enjoyable vigorous and moderate physical activities may be proposed to increase quality of life in young females.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectGenç Erişkinen_US
dc.subjectVücut Kütle İndeksien_US
dc.subjectAnketen_US
dc.titleKadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of physical activity and quality of life differences between male and female young adultsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAfyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage150en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Makaleler [452]
    Makale, olgu sunumu, editöre mektup vb.

Show simple item record