Show simple item record

dc.contributor.advisorTopal, Yusuf
dc.contributor.authorPeten, Ömer
dc.date.accessioned2015-03-17T10:43:25Z
dc.date.available2015-03-17T10:43:25Z
dc.date.issued2003
dc.date.submitted2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2923
dc.description.abstract2001 Yılı Şubat Ayında ülkemizde meydana gelen ekonomik kriz ortamında, Afyon Bu çalışmada mermer ili mermer işletmelerinin bu krizden nasıl etkilendiği incelenmiştir. işletmelerinin genel tanıtım bilgileri, istihdam, ihracat, kriz yönetimi kriz dönemi işletme stratejileri ve davranışları, tespit edilmeye çalışılmıştır. Tamamı küçük ve orta ölçekli işletmeler olan mermer işletmelerinin ekonomik krizlere dayanıklılığı ölçülmeye çalışılmıştır. Dış çevre faktörlerinden kaynaklanan kriz dönemlerinde mermer işletmelerinin nasıl davrandıkları ve ne tür bir strateji takip ettikleri ortaya konulmuştur. İşletmelerim yaşamlarını davam ettirmelerinde önemli bir etken haline gelen krizlerin önlenmesi veya en az zararla atlatılması için işletme yöneticilerinin etkili bir kriz yönetimi uygulamaları ile mermer işletmelerinin kriz dönemi davranışlarını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır.en_US
dc.description.abstractAfyon marble companies are studied about effects of crisis occurred in our country, in 2001 in this study general information, employment, exportation, management of crisis and marble companies attitude in crisis period tried to be figured out. Enduring capacity of all small and medium scale marble campaniles tried to be measured. Period of crises produced by surrounding factors and behavior or strategy of marble companies tried to figured out. To prevent or overcome the crises which have become vital about companies, with less herm, administrators behavior our and management varieties are examined under four sections.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject2001 Yılıen_US
dc.subjectAfyonen_US
dc.subjectMermer işletmelerien_US
dc.titleİşletmelerde Kriz Yönetimi, (Afyon İli Mermer İşletmelerinin 2001 Ekonomik Krizinden Etkilenme Durumlarını Görüşmeye Yönelik Anket Çalısması)en_US
dc.title.alternativeAdministrating’s Management of Crisis, ( The Public Survey Investigating Influence of Economic Crisis on Marble Companies in Afyon by the Year 2001 )en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record