Now showing items 1-8 of 8

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Asımgil, Bedriye. "Geçmişten Günümüze Şeffaf Mimari Uygulamalarda Tarihsel Yorumlar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı.1 (2006) : 67-80. [1]
   Bayrakçeken, Hüseyin., Kuş, Recai. "Taşıtlarda Kullanılan Alternatif Yakıtlar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı.1 (2006) : 125-144. [1]
   Bozdemir, Mustafa., Mendi, Faruk., Can, Hilal. "Takım Tezgahlarının Sistem Bileşenlerinin Seçimi İçin Uzman Sistem Destekli Bir Kavramsal Tasarım İşlem Modeli." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı 1. (2006) : 51-66. [1]
   Eftelioğlu, Mustafa., Şimşek, Celalettin. "The Influence of Water Content on the spt-n30 Values in the Vadose Zone, a Case Study of Torbali Settlement Area." AKÜ Journal of Science 6, Issue.1 (2006) : 145-158. [1]
   Karakuyu, Yunus., Doğan, Mevlüt. "Radiation Variation Of Well, Drinking And Thermal Waters in Sandıklı Region." AKÜ Journal of Science 6, Issue . 2 (2006) : 23-29. [1]
   Temel, Mehmet. "Linaria Grandiflora ve Linaria Genistifolia Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Çalışmalar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6, Sayı.2 (2006) : 37-49. [1]
   Tercan, Mevlüt. "İlmek Yapılarındaki Farklılığın Franse, Triko Ve Tuch Çözgülü Örme Kumaşlarının Elastikiyet Özelliklerine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Araştarma." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 6,1. (2006) : 23-49. [1]
   Tosun, Mustafa. "Ses Kirliliğini Önlemek İçin B. A. Prefabrike Cephe Elemanlarının Analizine Yönelik Bilgisayar Programı Modeli." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi [1]