Now showing items 1-7 of 7

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Aysal, F. E., & Bayrakçeken, H. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Taşıt Vites Kutularında Kademe Artışının Analizi The Analysis of Level Increasement at the Vehicle Gearboxes, 16, 167–173. http://doi.org/10.5578/fmbd.22057 [1]
   Kun, G. C. O. Ş., & Ik, A. S. Ş. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Yöresi Mermerlerinin Kayma Emniyetinin Analizi Slip Safety Analysis of Local Afyon Marble, 16. http://doi.org/10.5578/fmbd.10242 [1]
   Ş, C. K., Tokçaer, M., & Çolak, M. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Clay Mineralogy and Geochemistry of Fossil and Active Hydrothermal Alteration in the Hisaralan Geothermal Field ( S ı nd ı rg ı ‐ Bal ı kesir ), western Turkey Hisaralan ( Sındırgı – Bal ı kesir – Bat ı Anadolu ) Jeotermal Sahas ı nda Fosil ve Aktif Hidrotermal Alterasyonun Kil Mineralojisi ve Jeokimyası, 16, 132–154. http://doi.org/10.5578/fmbd.10852 [1]
   Tiryakio, İ., Uysal, M., Erdo, S., Yalç, M., Polat, N., & Suat, A. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 Boyutlu Bina Modelleme ve WEB Tabanlı Sunumu : Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Örneği 3D Building Modelling and WEB Based Presentation : A Case Study In Ahmet Necdet Sezer Campus. http://doi.org/10.5578/fmbd.10042 [1]
   Ulusoy, H., & Atilgan, A. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi Discussi on of Forest Products Industry in Term of Ecological, 16, 92–106. http://doi.org/10.5578/fmbd.16926 [1]
   Ünal, O., & Ça, Y. İ. Ğ. A. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Barit Agregalı Betonların Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Araştırılması An Investigation of Radiation Absorption Properties of Barite Aggregate Concrete, 16, 125–131. http://doi.org/10.5578/fmbd.25284 [1]
   Yakar, F. (2016). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi D10 Karayolunun Arsin ‐ Yomra Geçişlerindeki Tehlikeli Kesimlerin Tespitinde Lojistik Regresyon Yönteminin Kullanılması Use of Logistic Regression Method for Identification of Risky Road Sections on Arsin ‐ Yomra Region of D10 Highway, 16, 115–124. http://doi.org/10.5578/fmbd.26348 [1]