Now showing items 1-20 of 335

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abacıoğlu, Saliha. Katarakt Cerrahisi Yapılacak Hastalarda 1. ve 2. Göz Cerrahileri Öncesi, Hastaların Endişe Düzeylerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   Acar, Tolgahan. Otopsi Olgularında Glomus Caroticum ve Sinus Caroticus Anatomisi, Histolojisi ve Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Adadıoğlu, Ebru. Akü Veteriner Fakültesindeki Öğrencilerinin Beslenme, Sağlık, Fiziksel Aktivite Ve Hijyen İle İlgili Tutum Ve Davranışlarının Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Ağdacı, Veli. Pırlaklarda Bazı Faktörlerin Bir Doğumdaki Kuzu Sayısı, Sütten Kesime Kadar Büyüme Özellikleri Ve Yaşama Gücüne Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniveristesi, 2013 [1]
   Akalan, Fatma Esra. Kaymak Altı Sütünün Değişik Oranlarda İnek Sütü İle Karışımından Üretilen Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Akbel, Erten. Yüksek Protein İçeren Diyetle Beslenen Sıçanlara Atkestanesi Ekstresi (Aesculus Hippocastanum L.) Verilmesinin Kemik ve Kalsiyum Metabolizmasına Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Akbulut Halim ''Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin Rolü: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma’’ ‘’The Role Of Audit Committee In Achieving Auditing Effectiveness: A Study On External Auditing Firms’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Akcanlı Fatma ''Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Fayda-Maliyet Analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San. Ve Tic. A.Ş.’De Uygulama’’ ‘’Accounting And Cost-Benefit Analysis Of The Activities Of Paper Recycling Enterprises In Terms Of Environmental Accounting An Application In Ankaş Paper Wastes Industry And Trade’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2010 [1]
   Akçer, Sezer. Ratlarda Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Olarak Gelişen Serebrum ve Serebellumdaki Değişiklikler Üzerine Kuersetin, Balık Omega-3 Yağ Asitleri ile Melatoninin Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Akçiçek, Nihal. Trakt Anestezisi Uygulanan Perkütan Nefrolitotomi Olgularında Postoperatif Analjezi Gereksinimi ve Komplikasyonların Hemşire Tarafından Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]
   Akdemir, Yusuf. Enterokok Suşlarında Antibiyotik Direnç Profilinin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Akgül Şen Ahu ‘’Özelleştirme Sürecindeki Tedaş’ın (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Yeniden Yapılandırılması’’ ‘’Reorganizing Of The Turkey’s Electricity Distribution Company (Tedaş) Which Is In Process Of Privatization’’Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2007 [1]
   Akgül Yakup “Belediye Örgütlü Yerleşmelerde Gerçekleştirilen Nüfus Sayımlarına Eleştirel Bir Bakış: Afyonkarahisar Örneği” ''A Critical View to Population Censuses being Conducted in Municipality Organized Settlements: Afyonkarahisar Case'' AfyonKocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2006 [1]
   Akkaya,Abdil Burhaneddin. Beyaz Ticari Yumurtacı Tavuklarda L-Karnitin Ve Kekik (Oregano) Katkıları Kullanılarak Yapılan Alternatif Zorlamalı Tüy Dökümü Yöntemlerinin Oksidatif Stres İle 2. Yumurtlama Periyodunda Yumurta Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Aksu Recep ''Ayaş (Ankara) Kaplıcalarının Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi'' ''Graduate Thesis Study Summary Evaluation Of Ayaş (Ankara)Thermal Water In Terms Of Thermal Tourism'' Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]
   Albayrak, Hüseyin. İshalli Buzağılarda Serum Haptoglobin Konsantrasyonunun Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Algan, Muhammed Nevzat. Laktasyondaki Pırlak Irkı Koyunlarda Fluorogeston Asetat Ve Ecg Uygulamalarının Bazı Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Algan, Muhammed Nevzat. Şap Hastalığının Afyonkarahisar’da Faaliyet Gösteren Serbest Veteriner Hekimler Tarafından Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Alkoç, Ozan. Chiari Malformasyonlu Hastalarda Mrg’de Görülen Hacimsel Değişiklikler ve Anomaliler. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Altındiş Selma ''Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Hasta Güvenliğine Etkilerine İlişkin Bir Araştırma’’ ‘’Research Of The Effects Of Knowledge Management Applications On The Patient Safety’’ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar 2009 [1]