Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBülbül, Aziz
dc.contributor.authorYıldız Gülay, Özlem
dc.date.accessioned2015-05-05T07:47:50Z
dc.date.available2015-05-05T07:47:50Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/4001
dc.descriptionBu tez Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 07.VF.03 Proje numarası ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada farklı doz ve sürelerde uygulanan 17β-östradiolün ovaryumları çıkarılmış sıçanlarda spontan myometriyal kasılımlar üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 3-6 aylık ve ortalama 270 ± 20 g ağırlığında, 72 adet Sprague Dawley cinsi dişi sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar, her grupta 18 sıçan bulunacak şekilde, kontrol (Ov) ve 3 deneme gurubuna (östrojen) ayrılmıştır. Kontrol grubuna günlük olarak kas içi susam yağı enjeksiyonları yapılmış (0,2 ml), birinci deneme grubundaki sıçanlara günlük 25 μg 17β-östradiol, ikinci deneme gurubundaki sıçanlara günlük 50 μg 17β- östradiol, ve üçüncü deneme gurubundaki sıçanlara günlük 100 μg 17β-östradiol kas içi uygulanmıştır. Her grup kendi arasında 3 alt gruba ayrılarak 18, 90 ve 162. saatlerde 6’şar hayvan genel ötenazi yapılmıştır. Endojen nitrik oksit etkinliğinin belirlenmesi amacıyla L-Arginin, eksojen nitrik oksit yolunun değerlendirilmesi amacıyla SNP ve endojen NO etkisinin reseptör düzeyinde etkisinin ortaya konulması için L-NNA (Nitro-N-Arginin) uygulaması yapıldı. Alınan uterus örneklerinden elde edilen doku kesitlerinde cGMP-PK1 ekspirasyonunu göstermek için immunohistokimyasal yöntemle boyandı. Uygulama sonrası östrojen verilen gruplarda spontan myometriyal kasılımların şiddeti, östrojenin dozuna ve süresine bağlı olarak arttı. Ayrıca, östrojenin L-arginin-NOS-NO-cGMP yolunun etkinliğini engellediği belirlendi. Östrojenin uterusta bulunan longiditunal düz kaslarda cGMP-PK1 ekspirasyonu üzerine etkisinin bulunmadığı görüldü. Sonuç olarak östrojenin doza ve süreye bağımlı olarak uterus kasılımlarının şiddetini artırırken, L-Arginin-NOS-NO- cGMP-PK1 yolunun etkinliğini engellediği fakat bu engellenmenin cGMP-PK1 üzerinden olmadığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the effect of injecting different doses and time intervals of 17β-estradiol on spontaneous myometrial contractions of ovariectomized rats. Three to 6 months old 71 female Sprague Dawley rats, weighing 270 ± 20 g, were used in the current study. The ovariectomized rats were randomly assigned to one control (Ov) and three experimental (17β-estradiol injected) groups of 18 rats each. Rats in the Ov group received daily sesame oil (0.2 ml, IM), whereas each rat in the three experimental groups was treated with daily 25, 50 and 100 μg estradiol (IM), respectively. Each group was further divided in 3 subgroups: 6 rats in each group were sacrificed by cervical dislocation at 18, 90 and 162 hr. In order to determine endogenous nitric oxide activity, L-arginine solution was used. Sodium nitroprusside (SNP) was used for evaluation of the exogenous nitric oxide pathway. In addition, L-NNA (nitro-N-arginine) treatment was applied in order to determine the effect of endogenous NO at receptor level. Immunohistochemical evaluation was performed to determine cGMP-PK1 expression from the uterus samples. In the current study, estrogen treatment increased spontaneous myometrial contraction in dose and time dependent manner. Moreover, estrogen treatments inhibited L-arginin-NOS-NO-cGMP pathway. On the other hand, estrogen failed to have any effect on cGMP-PK1 expression in uterine longitudinal smooth muscles. Thus, 17β- estradiol treatments increased the uterine smooth muscle cell contractions. Treatments also inhibited L-Arginin-NOS-NO-cGMP-PK1 pathway. However, our results indicated that 17β-estradiol did not show its effect through cGMP-PK1.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject17β-Östradiolen_US
dc.subjectMyometriyumen_US
dc.subjectCGMP’ye Bağımlı Protein Kinazen_US
dc.subjectNOSen_US
dc.subjectSıçanen_US
dc.titleFarklı Doz ve Sürelerde Uygulanan 17β- Östradiolün Overioktomize Ratlarda Spontan Myometriyal Kasılımlar Üzerine Etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [100]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record