Now showing items 1-10 of 10

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bakla, A. (2018). Can podcasts provide meaningful input in a listening and pronunciation class? Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(4), 772-788. [1]
   Çakmak, Fatih; 2018 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 11(4), 1019-1069 [1]
   Çetinkaya, A., & Soybaş, D. (2017). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(1), 169-200. [1]
   Dinç, R. (2017). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencide okuma becerisini geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 10(2), 320-334. [1]
   Dursun, Şemsettin& Taşdemır, Cahit (2016) Metafizik, Fizikötesi mi Fiziküstü mü? Matematiksel Paradigmayla Değerlendirme; AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(1), 130-145 [1]
   Ertürk, Z., & Erdinç-Akan, O. (2018). TIMSS 2015 matematik başarısı ile ilgili bazı değişkenlerin cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], UBEK-2018, 204-226 [1]
   Kuyumcu, Behire (2013) AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, Üniversite Öğrencilerinin Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının Psikolojik İyi Oluşlarını Yordama Gücü 6(1), 62-76 [1]
   Taşlıbeyaz, Elif & Gülcü, Aslan (2013) AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 6(3), 408-422 [1]
   Varank, İlhan; Yeni, Sabiha; Gecü, Zeynep. (2014) Aku, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal Of Theoretical Educational Science, 7(2), 135-147 [1]
   YENİCE, N., & ATMACA, A. C. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin ve bilimsel bilginin doğasına yönelik bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(4), 366–393. [1]