Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Anılarının Analizi 

      YAPICI, Şenay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
      Okulda ve sınıfta geçirilen yaşantıların temel belirleyicisi öğretmen-öğrenci etkileşimidir. Kuşkusuz öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşimi de en az öğretmen-öğrenci etkileşimi kadar önemlidir. Ancak, öğretmen-öğrenci ...