Now showing items 1-10 of 10

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ahmed, Alhasan . "(طرق الكشف عن أصول الاستنباط للإمام مالك (دراسة استقرائية تحليلية". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 8-17 . [1]
   Akbaş, Mustafa Yasin . "Tefsir Kaynağı Olarak Buhârî’nin el-Câmiʻu’s-Sahîh’i". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 99-101 . [1]
   Beytülmakdis(Kudüs ve Filistin) Vakıfları, Geçmiş, Günümüz ve Gelecek, (İstanbul-Eyüp, 15-16 Eylül 2018) ed. Abd al-Fattah El-Awaisi, (İstanbul: Eyüp Sultan Belediyesi 2018). [1]
   Editörlüğü, AKİD . "Doç. Dr. Ahmet DURAN'ın Ardından". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 103-110 . [1]
   Güler, Mustafa , Güneş, Hasan Hüseyin . "أوقاف الحرمين في أواخر القرن العاشر الهجري في الأناضول والبلقان". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Aralık 2018): 8-19 . [1]
   Hasan Hüseyin Havuz, Çağdaş Müşkilü’l-Kur’ân (Muhammed Esed Örneği), Denizli: Boy Yayınları, 2015 [1]
   HAVUZ, H. H. (2019). Muhammed Esed in Mucize Anlayışına Klasik Tefsirler Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım. AKİD Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 18–50. [1]
   KAÇAR, Halil İbrahim , ÇELİK, Muhammet . "Günümüzde Nahiv Konularının Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışmalar". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 65-86 . [1]
   Kaya, Münir Yaşar . "Şemseddin Muhammed el-Koçhisârî, el-Fevâ’idü’ş-şemsiyye li’l-Menâri’l-Hâfızıyye". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 88-98 . [1]
   Özcan, Zeki , Çam, Tuğba . "Kötülük Problemi Neden İmana Engel Değildir?". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 51-64 . [1]