Now showing items 1-1 of 1

    • Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken 

      Alver, Köksal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
      Anadoluculuk, 20. Yüzyıl başlarında dönemin şartlarının sonucunda aydınlarca benimsenen yeni bir kimlik ve ideolojidir. Bu ideolojiyi çok sayıda ve farklı anlayıştaki aydınlar savunmuştur. Bu aydınlar arasında Hilmi Ziya ...