Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkoğlu,Muhammet Emin
dc.contributor.authorYüksel,Gökhan
dc.date.accessioned2019-06-11T10:33:15Z
dc.date.available2019-06-11T10:33:15Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/6455
dc.descriptionThe purpose of this research is to examine the effect of using coaching method in teaching of word processing program to the 10th grade students in secondary education on the basis of students' academic success, permanence and the attitude towards the course. In this study semi-experimental design which includes pre-test and post-test with control group was used. The research was put into practice with the 10th grade vocational school students in one of the central districts of Manisa province located in Aegean region in 2016-2017academic year. This study was carried out with a total of 38 students, 19 students in the experimental group and 19 students in the control group. While lectures were presented by using computer-aided teaching method in the control group, coaching technique was used in the experimental group. The study lasted 6 weeks. Personal information form, academic achievement test and attitude scale were applied to students of both experimental and control group. Attitude scale was used as pre-test and post-test and academic achievement test was applied as pre-test, post-test and retention test. The retention test data of students were obtained four weeks later after the application. The collected data were analysed with the SPSS 23.0 program. It has been reached the conclusion that the teaching with coaching technique has affected the success of the course in package programs, attitude towards the course and permanence of learned information positively.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı orta öğretim 10. Sınıf öğrencilerine Kelime İşlemci Programının öğretiminde koçluk tekniği kullanımının, öğrencilerin akademik başarısı, kalıcılık ve derse yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ege bölgesinin Manisa ilindeki merkez ilçelerinden birinde bulunan meslek lisesinin 10.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bu çalışma deney grubunda 19 öğrenci, kontrol grubunda 19 öğrenci olmak üzere toplam 38 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda dersler bilgisayar destekli öğretim yöntemiyle anlatılırken, deney grubunda ise koçluk tekniği kullanılarak işlenmiştir. Çalışma altı hafta sürmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine kişisel bilgi formu, akademik başarı testi ve tutum ölçeği uygulanmıştır. Tutum ölçeği ön test ve son test olarak, akademik başarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin kalıcılık testi verileri uygulama bitiminden dört hafta sonra elde edilmiştir. Toplanan veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmiştir. Koçluk tekniği ile yapılan öğretimin, paket programlar ders başarısını, derse yönelik tutumu ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını olumlu yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKoçluk, Kelime İşlemci, Bilişim Teknolojileri, Koçluk Türleri,en_US
dc.titleOrta Öğretim Öğrencilerine Kelime İşlemci Programının Öğretiminde Koçluk Yöntemi Kullanımının Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Usıng Coachıng Method in Teachıng Word Processıng Programme on Secondary School Students Educatıonen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record