Now showing items 1-20 of 37

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bahadir, M., & Özdemir, M. A. (2011). Trabzon Ve Rize'de Yağişin Mevsimsel Değişimlerinin Marginal Ve Matrix Yöntemleri İle Belirlenmesi Ve Trend Analizleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(17), 457-473. [1]
   Bahadir, M., & Özdemİr, M. A. (2011). Acıgöl Havzası'nın Sayısal Topoğrafik Analiz Yöntemleri İle Morfometrik Jeomorfolojisi. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 4(18), 323-344. [1]
   Bahadir, M., Ozdemir, M. A., & Aşçı, F. (2010). The Effect of Climatic Factors of Karamık and Acıgöl Lakes on the Distribution of the Species of Water Mites (Acari, Hydrachnida). Journal of Biology and Life Sciences, 1(1), 27-35. [1]
   Bahadır, M., & Özdemir, M. A. (2011). Climate trend analysis of the level changes of Iznik Lake in Turkey. Journal of Biology and Life Sciences, 2(3), 4-13. [1]
   Boyraz, Z., Özdemir, M. A. (2005). Gelişmekte Olan Bir Turizm Merkezi (Elazığ) Hazar Baba. Doğu Coğrafya Dergisi, 13, 253-272. [1]
   Bozyurt, O., & Özdemir, M. A. (2014). The relations between north Atlantic oscillation and minimum temperature in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120, 532-537. [1]
   Bozyurt, Okan, Özdemir, Mehmet Ali (2017). Arktik Salınımın Yıllar Arası Gösterdiği Eğilimler ile Türkiye’de Minimum Ortalama Sıcaklık Değerleri Üzerindeki Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 123-135. [1]
   Kargıoğlu, M., Serteser, A., Şenkul, Ç., Özdemir, M. A. (2008) Akarçay Havzası (Afyonkarahisar)’ındaki Tehlike Altındaki (Cr, En, Vu) Endemik Bitkilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) İle Haritalanması ve Koruma Statüleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2), 33-36 [1]
   Özdemir, M , Bahadır, M. (2009). Çölleşme Sürecinde Acıgöl (1970-2008). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 18, 1-20 [1]
   Özdemir, M , Kervankıran, İ . (2011). Turizm Ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 1-25. [1]
   Özdemir, M , Kervankıran, İ . (2012). Afyonkarahisar ilinin Turizm Gelişimi ve Çekicilikleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 123-142. [1]
   Özdemir, M , Kervankıran, İ . (2013). Turizm Ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi , 27, 117-142. [1]
   Özdemir, M. A. (2004). İklim Değişmeleri ve Uygarlık Üzerindeki Yansımalarına İlişkin Bazı Örnekler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 173-192. [1]
   Özdemir, M. A. (2010). Tüfler içerisinde geçen hayatlar. Bilim ve Teknik Dergisi, 72-79. [1]
   Özdemir, M. A., Bahadır, M. (2007). Türkiye'de Önemli Bir Seracılık Alanı: Yalova ili. Coğrafi Bilimler Dergisi, 5 (1), 17-36. [1]
   Özdemir, M. A., Bahadır, M. (2008). Yalova ilinde Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi (1992-2007). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 17, 1-15. [1]
   Özdemir, M. A., Boyraz, Z. (2002). Elazığ Şehir Merkezinde Hava Kirliliğini Doğuran Nedenler ve Kirlilik Parametrelerinin Zaman İçindeki Değişimine Coğrafi Yaklaşım. Doğu Coğrafya Dergisi, 7 (8), 163-182. [1]
   Özdemir, M. A., Bozyurt, O. (2004). Son 5000 Yıllık Dönemde Meydana Gelen Sıcaklık Salınımları ile Güneş Lekeleri Arasındaki İlişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 87-102. [1]
   Özdemir, M. A., Günay, M. (2005). Bolvadin Kenti'nin Gelişmesinde Coğrafyanın Rolü. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 137-164. [1]
   Özdemir, M. A., Karadoğan, S. (2002). Malatya Doğusunda Jeomorfolojik Özelliklerden Kaynaklanan Sorunlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 31-46. [1]