Now showing items 1-20 of 475

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Acaröz U. Kara R. Gürler Z. Damla Arslan-Acaröz, Fahriye Zemheri. (2018) Afyonkarahisar’dan Toplanan Çiğ Manda Sütlerinde Salmonella spp. Varlığının Araştırılması. Kocatepe Vet J. 11(2): 180-185. [1]
   Acıöz M. Göksu A. Erez M.S. Gastrointestinal Helminth Infections Detected by Stool Examination in Isparta Province. Kocatepe Vet J. (2018) 11(2): 194-198. [1]
   Adıgüzel, Orhan ve Hasan Yüksel. "The Need For Wage Optimization In The Formation Of Sustainable Human Resources."AKÜ. İİBF Dergisi 12, Sayı.2 (2010) : (117-139). [1]
   Ahmed, Alhasan . "(طرق الكشف عن أصول الاستنباط للإمام مالك (دراسة استقرائية تحليلية". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 8-17 . [1]
   Ahmet Tekin, Özlem Sökmen Gürçam: Vergi Harcamaları ve Bazı OECD Ülke Uygulamaları, AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 139-158 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages: 138-158 [1]
   Akagün Ergin, Elif ve Handan Ozdemir Akbay. "Giyim Ve Gıda Ürünleri Kategorilerinde Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma." AKÜ İİBF Dergisi 13, Sayı.2 (2011) : 275-292. [1]
   Akarca, Gökhan., Kuyucuoğlu, Yahya. "Afyonkarahisar Piyasasında Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerinde Çalışmalar." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.1 (2008) : 91-104. [1]
   Akayli T. Durna M. Kültür Levrek (D. labrax) Balıklarından İzole Edilen Vibrio Anguillarum İzolatlarının Karakterizasyonu Kocatepe Vet J. (2017) 10(3): 134-141. [1]
   Akbaş, Mustafa Yasin . "Tefsir Kaynağı Olarak Buhârî’nin el-Câmiʻu’s-Sahîh’i". Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Haziran 2019): 99-101 . [1]
   Akçay, S. & Demirtaş, G. (2015). Remittances and Energy Consumption: Evidence from Morocco, International Migration, 53(6), 125-144. [1]
   Akdoğan Gedik, Melek. "Mali Özgürlük : Avrupa Bölgesi İçin Bir Değerlendirme." AKÜ İİBF Dergisi 14, Sayı.1 (2012) : 231-250. [1]
   Akkaya A.B. Bayram İ. The Use of L-Carnitine and Oregano As Feed Additives in Alternative Forced Molting Programmes in Laying Hens. Kocatepe Vet J. (2018) 11(4): 434-446. [1]
   Akkaya, Seda., Ercan Kıvanç, Merih."Termofİl Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gr (+) Basillerin İzolasyon ve İdentifıkasyon Yöntemleri." AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8, Sayı.2 (2008) : 61-70. [1]
   Aksoy,Tuba ve Cemail Aksel. " Zro2-Y2o3 İlaveli Mgo-Mga^ Kompozit Refrakterlerin Mekanik Özelliklerinin Ve Mikroyapısal Karakteristiklerinin İncelenmesi." AKÜ Fen Bil. Dergisi Özel Sayı, (2009) : 161-169. [1]
   Aktaş, Serpil. " Quantile Function for Rayleigh Distribution Kapasitans-Voltaj (C-V)." AKÜ Journal of Sciences 11, Issue.1 (2011) : 9-12. [1]
   Aktürk, Tayfun., Burak Fidan, Uğur. "Buhar Kazanı Otomasyon Sistemi için Uzaktan Görüntüleme Sistemi Tasarımı." AKÜ Fen Bil. Dergisi 9, Sayı.1 (2009) : 71-78. [1]
   AKÜ İİBF Dergisi-Cilt: XVII Sayı: 2 Yıl: Aralık 2015 Sayfalar: 1-10 Journal of Economics and Administrative Sciences- Volume: XVII Issue: 1 Year: December 2015 Pages:1-10 [1]
   AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2017, Sayfalar: 83-91. Journal of Economics and Administrative Sciences - Volume: 19, Issue: 2, Year: December 2017, Pages: 83-91. [1]
   Akın, C., Dede Korkut Kitabı ve Kırgız Edebiyatında ‘Yahşı/Cakşı’ Redifli Öğüt İfadeleri Üzerine, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2) (2019), 495-499. [1]
   Alataş, Bilal, Karcı, Ali. "Genetik Algoritmalarda Düzenli Populasyon ve Düzenli Operatör" AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 3, No.1/2. (2003).11-26. [1]