Now showing items 1-12 of 12

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Baytok, A , Boyraz, M , Çetin, A , Mutlu, H , Katırcıoğlu, E . (2019). Etik ve Sosyal Sorumluluk Konulu Bildirilerin Bibliyometrisi: Ulusal Turizm Kongreleri Örneği (2009-2017). Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 65-81 . DOI: 10.32572/guntad.473556 [1]
   Baytok, A , Boyraz, M , Pelit, E . (2019). Turizm İşletmeciliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (1) , 287-305 . DOI: 10.32709/akusosbil.479290 [1]
   BOYRAZ M . GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCTS: AFYONKARAHİSAR. Turkish and English. 2019; 3(4): 26-46. [1]
   Boyraz, M , Çetin, A . (2019). Termal Otel İşletmelerinde Jeotermal Kaynak Kullanımının Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Denizli İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 10 (23) , 84-98 . DOI: 10.21076/vizyoner.457503 [1]
   Boyraz, M . (2019). JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMI: TÜRKİYE’DEKİ TERMAL OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 372-385 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/51489/643695 [1]
   Boyraz, M . (2019). Türkiye’de 2018 Yılında Düzenlenen Turizm Temalı Bilimsel Etkinliklerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 122-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/51199/643568 [1]
   Boyraz, M. & Sandıkçı, M. (2018). Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 873-889. [1]
   Boyraz, M. (2018). Turizm Kongrelerinde Yer Alan Coğrafi İşaretle İlgili Bildirilerin Değerlendirilmesi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(6):36-49. [1]
   Boyraz, M., Çetin, A., Mutlu, H. & Soybalı, H. H. (2018). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Workshop Etkinlikleri Algısının Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 132-149. [1]
   Çetin, A , Boyraz, M , Özer, S . (2019). Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 601-614 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.589738 [1]
   KATIRCIOĞLU, E , BOYRAZ, M , ÇETİN, A , SOYBALI, H . (2019). Turizm Master Planlarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 189-215 . DOI: 10.18026/cbayarsos.526026 [1]
   Poyraz, M. (2018). Öğrencilerin Uygulamalı Mutfak Workshoplarına Yönelik Tutumlarının Faktör Analizi İle İncelenmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 324-346. [1]