Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBarut, Nusrettin
dc.contributor.authorKayalı, Yusuf
dc.date.accessioned2020-01-03T08:53:55Z
dc.date.available2020-01-03T08:53:55Z
dc.date.issuedNisan 2015en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/7871
dc.description.abstractBu çalışmada; Yüzeyinden merkezine mükemmel bir sertlik homojenizasyonu gösteren, bor kaplamaya müsait olan AISIP20 çeliği 800,850 ve 900 ˚C sıcaklıklarında 2,4 ve 6 saat süreyle kutu borlama yöntemi ile mikro dalga fırınında (MD) ve aynı şekilde 900 ˚C sıcaklıklarında 2,4 ve 6 geleneksel kül fırınında (KF) borlanmıştır. Deneyler sonucunda, çelik yüzeylerinde oluşan borür tabakalarının morfolojisi optik mikroskobu ile incelenmiştir. Sertlik değerleri mikro-sertlik cihazı ile ölçülmüş ve tabaka üzerinde oluşturulan fazlar XRD yöntemi ile belirlenmiştir. Geleneksel kül fırınında elde edilen borür tabakaları, mikro dalga fırınında daha düşük borlama sıcaklıklarında elde edilmiştir. Borlama işlemi sonucunda borür tabakasında FeB, Fe2B, CrB ve MnB fazlarının oluştuğu görülmüştür. Mikro dalga fırınında kutu borlama daha düşük sıcaklıklarda bor tabakasının oluştuğu, geleneksel kül fırınına nazaran hem zaman, hem de enerji kazancı sağladığı gözlemlenmiştir. Mikro dalga fırınında bor tabakasının kalınlığı ile borlama sıcaklığı ve borlama süresinin artışı ile artığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKarabük Üniversitesi 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikro Dalga Fırınıen_US
dc.subjectKutu Borlamaen_US
dc.subjectAISI P20 Çeliğien_US
dc.titleMikro dalga fırınında AISI P20 çeliğinin borlanmasıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalKarabük Üniversitesi 2. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15)en_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-2449-7125en_US
dc.identifier.startpage230en_US
dc.identifier.endpage233en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKayalı, Yusuf
dc.contributor.institutionauthorBarut, Nusrettin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record