Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İstatistiksel epi yakınsaklık 

      Bu tez çalışması yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tez konusu ile ilgili temel kavramların tarihsel gelişimi ve elde edilen sonuçlar üzerinde duruldu. İkinci bölümde, tezde çalışılan konular için tanım, teorem ...