Now showing items 30-49 of 52

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Özbaş, Halil. Kemik Mineral Dansitesi ile Col1a1, Ctr, Vdrf, Vdrb, Esr1x ve Esr1p Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Özdemir, Ayşe. Ratlara Farklı Çözücülerde Hazırlanarak Verilen Mentha Spicata Lamiaceae Nane Ekstreleri İle Kuru Tozunun Kanda, Β- Karoten, A, C Vitaminleri, Katalaz, Glutatyon Peroksidaz, Glutatyon Redüktaz, Malondialdehid, Superoksid Dismutaz Enzimler ve Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Özden Akkaya, Özlem. Metoxychlor’un Sıçan Ovaryumunda Igf-I Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Özgöz, Asuman. Meme Kanserinde Fgfr2 ve B7-H4 Geni Polimorfizmlerinin ve Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Peşmen, Günnur. Menemen Koyun Irkına Ait Yapağıların Morfolojik, Fiziksel Ve Elementel Olarak İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Selcan Kuş, Fatma. Afyonkarahisar Ve Burdur İllerinde Kesilen Sığırlarda Cystıcercus Bovıs Ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Sıvacı, Yaşar. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Planlanan Hastalarda Pon1 ve Pon2 Gen Polimorfizminin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Şener, Ümit. Fibromiyalji Hastalarında Fiziksel Uygunluk, İstirahat Metabolizma Hızı, Günlük Fiziksel Aktivite, Solunum Fonksiyonları, Vücut Kompozisyonu Ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Şişe, Şengül. Anne Sütünde Nonilfenol Ve Bisfenol A Düzeylerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Tandoğan, Murat. Balıkesir, Bolu Ve Sakarya İllerinde Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Ekonomik Ve Ekonometrik Analizi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Taşkın, Deniz. Konkur Atlarında Canlı Ağırlık, Vücut Ölçüleri, Hastalık İnsidansı, Yaşama Gücü ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Taşkıran, Nihal. Prepubertal Dönemde Dişi Siçanlarda Melatonin/Kisspeptin Etkileşiminin Puberta Yaşina Ve Ovulasyonda Görevli Hormonlar Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Toktaş, Muhsin. Rat Hipokampusunda Fenthiona Bağlı Hasar Üzerine Atropinin Etkisinin Stereolojik ve Morfometrik Metotlarla İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Tunçer, Pınar. Mersin Bitkisinin (Myrtus Communıs L.) Broiler Rasyonlarında Kullanım İmkanlarının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Turamanlar, Ozan. Rat Siyatik Sinir İskemi Reperfüzyon Hasarına Alfa Lipoik Asidin Koruyucu Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Türkmen, Ruhi. Klorprifos Uygulanan Diyabetli Ratlarda Likopenin Antioksidan Ve Hipoglisemik Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Ulucan, Aykut. Farelerde Deneysel Amiloidozis' İn İmmun Sistem Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Ulutaş, Elmas.Keçilerde Yüksek Çinko Tüketiminin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile Rumen Fermentasyonuna Etkisi.Afyonkarahisar:Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015. [1]
   Uyarlar, Cangir. Geçiş Dönemindeki Süt İneklerine Rasyona İlave Olarak Verilen Niasin, Kolin ve Biotinin Bazı Kan ve Süt Parametreleri Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Yağmur, Rıfat.Güreş Milli Takım Sporcularında Kan Gruplarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Başarılarındaki Rolünün Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]