Now showing items 35-52 of 52

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Selcan Kuş, Fatma. Afyonkarahisar Ve Burdur İllerinde Kesilen Sığırlarda Cystıcercus Bovıs Ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Sıvacı, Yaşar. Koroner Arter By-Pass Cerrahisi Planlanan Hastalarda Pon1 ve Pon2 Gen Polimorfizminin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Şener, Ümit. Fibromiyalji Hastalarında Fiziksel Uygunluk, İstirahat Metabolizma Hızı, Günlük Fiziksel Aktivite, Solunum Fonksiyonları, Vücut Kompozisyonu Ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Şişe, Şengül. Anne Sütünde Nonilfenol Ve Bisfenol A Düzeylerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Tandoğan, Murat. Balıkesir, Bolu Ve Sakarya İllerinde Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Ekonomik Ve Ekonometrik Analizi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Taşkın, Deniz. Konkur Atlarında Canlı Ağırlık, Vücut Ölçüleri, Hastalık İnsidansı, Yaşama Gücü ve Döl Verimini Etkileyen Faktörler. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Taşkıran, Nihal. Prepubertal Dönemde Dişi Siçanlarda Melatonin/Kisspeptin Etkileşiminin Puberta Yaşina Ve Ovulasyonda Görevli Hormonlar Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Toktaş, Muhsin. Rat Hipokampusunda Fenthiona Bağlı Hasar Üzerine Atropinin Etkisinin Stereolojik ve Morfometrik Metotlarla İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Tunçer, Pınar. Mersin Bitkisinin (Myrtus Communıs L.) Broiler Rasyonlarında Kullanım İmkanlarının Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Turamanlar, Ozan. Rat Siyatik Sinir İskemi Reperfüzyon Hasarına Alfa Lipoik Asidin Koruyucu Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Türkmen, Ruhi. Klorprifos Uygulanan Diyabetli Ratlarda Likopenin Antioksidan Ve Hipoglisemik Etkilerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Ulucan, Aykut. Farelerde Deneysel Amiloidozis' İn İmmun Sistem Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Ulutaş, Elmas.Keçilerde Yüksek Çinko Tüketiminin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile Rumen Fermentasyonuna Etkisi.Afyonkarahisar:Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015. [1]
   Uyarlar, Cangir. Geçiş Dönemindeki Süt İneklerine Rasyona İlave Olarak Verilen Niasin, Kolin ve Biotinin Bazı Kan ve Süt Parametreleri Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Yağmur, Rıfat.Güreş Milli Takım Sporcularında Kan Gruplarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Başarılarındaki Rolünün Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Yalçınkaya, Hatice. Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Fiziksel Uygunluk, Günlük Fiziksel Aktivite, Vücut Kompozisyonu Ve Yaşam Kalitesinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Yazıcı, Ebubekir. Türk Saanen Keçilerinde Embriyonik Ve Fötal Gelişimin Transrektal Ve Transabdominal Ultrasonografi Yöntemleri İle İzlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Yeni, Deniz. Koçlarda Bazı Androlojikal Parametrelerin ve Biyokimyasal Özelliklerin Mevsimle İlişkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]