Now showing items 1-20 of 135

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Abacıoğlu, Saliha. Katarakt Cerrahisi Yapılacak Hastalarda 1. ve 2. Göz Cerrahileri Öncesi, Hastaların Endişe Düzeylerinin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2009. [1]
   Adadıoğlu, Ebru. Akü Veteriner Fakültesindeki Öğrencilerinin Beslenme, Sağlık, Fiziksel Aktivite Ve Hijyen İle İlgili Tutum Ve Davranışlarının Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012. [1]
   Ağdacı, Veli. Pırlaklarda Bazı Faktörlerin Bir Doğumdaki Kuzu Sayısı, Sütten Kesime Kadar Büyüme Özellikleri Ve Yaşama Gücüne Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniveristesi, 2013 [1]
   Akalan, Fatma Esra. Kaymak Altı Sütünün Değişik Oranlarda İnek Sütü İle Karışımından Üretilen Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Akçiçek, Nihal. Trakt Anestezisi Uygulanan Perkütan Nefrolitotomi Olgularında Postoperatif Analjezi Gereksinimi ve Komplikasyonların Hemşire Tarafından Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]
   Akdemir, Yusuf. Enterokok Suşlarında Antibiyotik Direnç Profilinin Saptanması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010. [1]
   Albayrak, Hüseyin. İshalli Buzağılarda Serum Haptoglobin Konsantrasyonunun Belirlenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Algan, Muhammed Nevzat. Laktasyondaki Pırlak Irkı Koyunlarda Fluorogeston Asetat Ve Ecg Uygulamalarının Bazı Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Algan, Muhammed Nevzat. Şap Hastalığının Afyonkarahisar’da Faaliyet Gösteren Serbest Veteriner Hekimler Tarafından Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011. [1]
   Arık, Cankan. Afyonkarahisar İli ve Çevresinde Visna-Maedi Virus Enfeksiyonunun Klinik ve Serolojik Olarak Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013. [1]
   Ayaz, Nur Pınar. İlk Kez Sezaryen Olan Hastalar İle Mükerrer Sezaryen Olan Hastaların Ağrı Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2011. [1]
   Aytuğ Kanber, Nurhan. Gebelere Verilen Beslenme Eğitiminin Anemi Üzerine Etkisi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]
   Başaran, Esra. Şinşilla’da Böbrek Hacminin Stereolojik Metodla Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Başer, Hatice Merve. Diyaliz Hastalarında Occult Hepatit C’nin Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014. [1]
   Bayar, Mehmet. Akü Ahmet Necdet Sezer Arastırma ve Uygulama Hastanesinde Yoğun Bakımdan İzole Edilen Bakterilerde Gsbl Oranının Yıllara Göre Dağılımı. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Berk, Çiğdem. Afyon ve Yöresindeki Mezbahalarda Kesilen Mandaların Karaciğerlerinin Patomorfolojik Yönden İncelenmesi . Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Berk, Çiğdem. Akciğer Kanseri Olduğunu Bilen ve Bilmeyen Akciğer Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2007. [1]
   Bilgen, Ozan. Postpartum Farklı Günlerde Double-Ovsynch ile Senkronize Edilen İneklerde Bazı Reprodüktif Parametrelerin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2010. [1]
   Bilgiç, Melek. Broilerlerde Farklı Atlık Tipleri ve Yerleşim Sıklığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]
   Bilir, Ahmet. Yumurtacı Tavuklarda Infectıous Bursal Dısease’e (Ibd) Karşı Uygulanan Aşılama Programlarının Karşılaştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi,2008. [1]