Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de Makroekonomik Faktörlerin Konut Fiyatına Etkisi 

      Odabaş, Devlet (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Konut, hanehalkı toplam servetinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle konut fiyatlarındaki değişimler, hanehalkının yatırım ve tüketim kararlarını önemli ölçüde etkiler. Kout fiyatlarında meydana gelen bir ...