Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı Meclis-İ Mebusanı Ve Faaliyetleri (1914-1918) 

      YAZICI Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Üçüncü Yasama Devresi (1914-1918) Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın en uzun yasama dönemidir. Meclis-i Mebusan’ın ağırlığını Türk ve Arap mebuslar oluştururken; Ermeni, Rum ve Yahudi mebuslarda parlamentoda görev yapmıştır. ...