Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Sutûrî, hayatı, edebî kişiliği ve dîvânı 

      Adaş, Emine (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Hicrî 1828’de henüz sağ olduğu bilinen İbrahim Sutûrî, son dönem Divân şairlerindendir. Çalışmamızda, şiirlerinden yola çıkılarak Sutûrî’nin, hayatı, edebî şahsiyeti ve eseri hakkında bilgi verilmiş, Divânı’nın trankripsiyonlu ...