Show simple item record

dc.contributor.advisorBektaş, Çetin
dc.contributor.authorMeydan, Mücahit
dc.date.accessioned2015-03-16T14:41:52Z
dc.date.available2015-03-16T14:41:52Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2881
dc.description.abstractEtkili bir kriz yönetiminin genel çerçevesini sunmayı ve ele alınan örnek sektörde olası bir krize karşı işletmelerin hazırlık düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak kriz kavramı, tanımı, belli başlı özellikleri ve kaynakları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde kriz sürecinin aşamaları ve sonuçları üzerinde durulurken, krizlerin örgütlere zararları ve olası yararları açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde kriz yönetimi kavramı tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Dördüncü bölümde Denizli tekstil işletmelerinin muhtemel bir krize karşı hazırlık düzeylerini ölçmeye yönelik alan araştırması yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study consists of four main parts which is aiming to present the general framework of effective crisis management and to measure the preparedness of organizations against a possible crisis in analyzed sample sector. In part one, the concept of crisis, its definition, its main features and resources are analyzed generally. In the second part, while focusing on phases and results of process of crisis, costs and probable benefits of crisis to organizations are tried to explain. In the third part, the concept of crisis management is analyzed in its all dimensions. And finally in the fourth part, field survey is found that is to measure the level of preparedness of textile organizations in Denizli against a possible crisis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenizlien_US
dc.subjectKriz Kavramıen_US
dc.subjectTekstil İşletmelerien_US
dc.titleKriz Yönetimi ve Muhtemel Bir Krize Karşı İşletmelerin Hazırlıklarına Yönelik Alan Araştırması (Denizli Tekstil İşletmeleri Örneği)en_US
dc.title.alternativeCrisis Management and a Field Research About Organizations’ Preparedness to a Possible Crisis (Sample of Textile Organizations in Denizli)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record