Now showing items 1-20 of 21

   Citation
   Afyon Kocatepe University, Faculty of Sciences and Arts, Department of Geography, Afyonkarahisar, Turkey School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, Edgbaston. Birmingham. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okulu, Doğal Yapıtaşları Teknolojisi Programı, Afyonkarahisar ,İl Özel idaresi, Afyonkarahisar. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek yüksek Okulu, Doğal Yapıtaşları Teknolojisi Programı, Afyonkarahisar., İl Özel idaresi, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [4]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü [2]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar. Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü [2]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültes [1]
   Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü [1]
   Düzce Üniversitesi Çilimli Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Çilimli, Düzce Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü [1]
   Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kayseri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü [1]
   Kastamonu Üniversitesi, Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Kastamonu. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, [1]
   Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Bilim ve Sanat Merkezi, Manisa Celal Bayar üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü [1]