Now showing items 1-20 of 322

   Citation
   A.K.Ü. İ.İ.B.F. A.K.Ü. Sandıklı M.Y.O [1]
   A.K.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü [1]
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu [1]
   Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İ.İ.B.F, İktisat Bölümü [1]
   Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü [1]
   Adnan Menderes Üniversitesi, İ.İ.B.F., Adnan Menderes Üniversitesi, Kuyucak M.Y.O. [1]
   Adıyaman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adıyaman, Türkiye Adıyaman Üniversitesi, Gölbaşı MYO [1]
   Afyon Kocatepe University, F.E.A.S., Department of Economics [1]
   Afyon Kocatepe Ün., İ.İ.B.F., Maliye Bölümü. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi [17]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon MYO [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi Birim Sorumlusu Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi ÎÎBF İşletme Bölümü, Gaziantep Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü [2]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları [1]