Now showing items 1-20 of 37

   Citation
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü [1]
   Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F [1]
   Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Anadolu Üniversitesi SBE, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı [1]
   Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. [1]
   Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi “ Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. , İktisat Bölümü, Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. [1]
   Bingöl Üniversitesi, İİBF Dekanı, Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu, Dicle Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü [1]
   Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı [1]
   Çukurova Üniversitesi Î.Î.B.F Maliye Bölümü [1]
   Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, işletme Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Dumlupınar Üniversitesi İ.İ:B.F. İktisat Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Uşak Üniversitesi, Uşak MYO. [1]
   Fatih Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü [1]
   G.Y.T.E, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, N.Ü, İ.İ.B.Fakültesi Öğretim Üyesi G.Y.T.E, Bilim Uzmanı [1]
   Galatasaray Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Stockholm School of Economics [1]
   GebzeYüksek Teknoloji Enstitüsü [1]
   Gümüşhane Üniversitesi - İİBF - İşletme Bölümü, Karadeniz Teknik üniversitesi İİBF İşletme Bölümü [1]
   Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü [1]