Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Şirket birleşmeleri ve muhasebeleştirilmesi 

      Abdulaziz Ertaş (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
      Günümüzde rekabetin artması, uluslararası ticaretin gelişmesi kütlesel imalatı teşvik etmektedir. Ancak bunun başarılabilmesi için büyük varlık ve ekonomik güç gerekmektedir. Şirketler, iç büyümeden daha avantajlı olan ...