Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Fourier Seriler ve Fourier İntegralleri 

      Bu tez üç bölümden olu¸smaktad¬r. Birinci bölümde çal¬¸smam¬z için gerekli olan tan¬m ve temel teoremler verildi. ·Ikinci bölümde Fourier Serisi ve Fourier Serisinin çe¸sitli tipleri ele al¬nd¬. Üçüncü bölümde Fourier ...