Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Afyonkarahisar kent ekosisteminde su kirliliği 

   Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Temiz ve kullanılabilir su kaynaklarının azaldıgı günümüzde su kirliligi, çevre sorunları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Eber gölü, ...
  • Çevre sorunları açısından Afyonkarahisar 

   Uçar, Hatice (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Bir yerleşim alanında ne tür çevre sorunlarının görüldüğü ve bu sorunların büyüklüğü bölgenin coğrafi özellikleri ile yakından ilgilidir. Afyonkarahisar şehri deniz seviyesinden 1000-1050 m yükseklikte, kendi adıyla anılan ...