Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Endüstriyel işletmelerde markalaşma düzeyinin ölçülmesi 

   Emirza, Emin (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Markalaşma konusunda ortaya konulan mevcut modellerin tüketici pazarlarına yönelik olması, uygulamada endüstriyel işletmelerin markalaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı, endüstriyel işletmelerin ...
  • Örgütlerde Problemli Davranışlar ve Davranışsal Risk Yönetimi 

   Kızıldağ, Duygu (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Son yıllarda örgütsel davranış ve örgüt psikolojisi literatüründe örgütü, örgüt çalışanlarını ve örgüt çalışanlarının yakın çevresini olumsuz yönde etkileyen problemli davranışların ön plana çıktığı görülmektedir. Problemli ...