Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 

      Duran, Hasan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
      BM, uluslararası siyasal sistemde yeralan devletlerin tamamına yakınını, gönüllülük esasına göre üye olarak bünyesinde barındırmaktadır. Amacı, uluslararası barış ve güvenliği korumak olan BM, uluslararası barış ve güvenliğin ...