Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • 2-Normlu uzaylarda bazı yakınsaklık tipleri 

   Bu tez çalışması altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmada ele alınan konunun tarihi gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, çalışmanın daha anlaşılır olması için gerekli olan bazı temel kavramlar ...
  • Lacunary I_σ-asimptotik denklik 

   Ulusu, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
   Bu çalışmada, reel sayı dizileri için lacunary I_σ-asimptotik denklik, lacunary σ-asimptotik denklik ve p-kuvvetli lacunary σ-asimptotik denklik kavramları tanımlandı. Ayrıca, bu yeni denklik kavramları arasındaki ilişkiler ...