Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Mesane Kanseri Tanılı Olgularda p53 Geni Mutasyon Analizi 

      Asuman, Özgöz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005-06)
      P53 geni insan malignansilerinin yaklaşık %50’sinde mutasyona uğrayan bir tümör supresör gendir. Tümör supresyon etkisini, pek çok geni regüle ederek, bu genlerin cevaben hücre siklusu regülasyonu, DNA tamiri ve apopitoza ...