Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Tab' i hayatı, edebî kişiliği ve dîvânı 

      Kaya, Nejla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
      Tabcî, 18. yüzyılda yaşamış bir divân şâiridir. Çalışmamızda TabTnin hayatı, sanatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilerek divânının transkiripsiyonlu metni oluşturulmuştur. TabTnin divânından başka bir eseri ...