Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Mâlik b. Huveyris (öl. 74/693-4) ve rivayetleri 

      Yarba, Rıdvan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2021)
      Kur’ân ve sünnetin, dinin iki temel kaynağı olduğu bilinmektedir. Bunlardan sünnetin gerek fiilî gerekse sözlü olarak günümüze ulaşmasını sağlayan en önemli nesil hiç şüphesiz sahâbe nesli olmuştur. Başka bir deyişle ...