Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkbudak, Barış
dc.contributor.authorDoğan, Rasim
dc.date.accessioned2023-09-20T08:27:43Z
dc.date.available2023-09-20T08:27:43Z
dc.date.issued27.10.2022en_US
dc.identifier.citationAkbudak, B. & Doğan, R. (2022). Hibrit Düşey Rüzgâr Türbini Tasarım ve Analizi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 (5) , 1041-1050 . DOI: 10.35414/akufemubid.1020732en_US
dc.identifier.issn2149-3367
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/73201/1020732
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/11107
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında, rüzgâr gücünden faydalanarak geleneksel türbinlerden farklı olarak tasarımının ve analizlerinin yapıldığı hibrit düşey rüzgâr türbinlerinin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Bunun için araştırmalar sonucunda üç farklı kanat tipinde tasarım ortaya koyulmuş ve analiz işlemi gerçekleştirilmiştir. İncelenen türbin tasarımlarının içerisinden en yüksek verimi sağlayan kanat profilleri ile tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu tasarımlar simülasyon ortamında test edilmiş ve sonuçları sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of this study, hybrid vertical wind turbines, which are designed and analyzed differently from traditional turbines, are compared by using wind power. For this purpose, as a result of the research, three different blade types were designed and analyzed. Among the turbine designs examined, designs were made with blade profiles that provide the highest efficiency. These designs were tested in the simulation environment and the results were presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.35414/akufemubid.1020732en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRüzgaren_US
dc.subjectDarrieusen_US
dc.subjectSavoniusen_US
dc.subjectRüzgar Enerjisien_US
dc.subjectElektrik Enerjisien_US
dc.subjectWinden_US
dc.subjectDarrieusen_US
dc.subjectSavoniusen_US
dc.subjectWind Energyen_US
dc.subjectElectrical Energyen_US
dc.titleHibrit düşey rüzgâr türbini tasarım ve analizien_US
dc.title.alternativeHybrid vertical wind turbine design and analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.authorid0000-0002-9416-9493en_US
dc.authorid0000-0003-2122-9528en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.startpage1041en_US
dc.identifier.endpage1050en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkbudak, Barış
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Rasim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record