Show simple item record

dc.contributor.authorSarı, Barış
dc.contributor.authorÇakmak, Ayşe
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T09:41:09Z
dc.date.available2015-02-19T09:41:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2157
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’de etlik piliç yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı bölgelerdeki kümeslerde oluşabilecek coccidiosis’e karşı, yaygın olarak başvurulan anticoccidial katkılı yem uygulamalarının etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma birbirini takip eden üç deneysel enfeksiyon aşamasından oluşmuştur. I. ve II. deneysel enfeksiyon aşamalarında anticoccidial katkı içermeyen etlik civciv, etlik piliç ve etlik bitirme yemi; III. deneysel enfeksiyon aşamasında ise 0.-11. günler arasında 125 ppm nicarbazin içeren etlik civciv yemi, 11.-37. günler arasında 70 ppm salinomycin içeren etlik piliç yemi, 38. günden-kesim gününe kadar (42.-55. günler arasında) ise anticoccidial katkı içermeyen etlik bitirme yemi kullanılmıştır. Morfolojik özelliklerine bakılarak yapılan tür teşhisinde inokulum içerisinde E. acervulina, E. brunetti, E. hagani, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella ve E. praecox olmak üzere 8 tür teşhis edilmiştir. I. deneysel enfeksiyon aşamasında inokulumun hastalığa neden olan oocyst sayısının 25x104; II. deneysel enfeksiyon aşamasında ise inokulumun ölüme neden olan oocyst sayısı 1x106 olarak tespit edilmiştir. Anticoccidial katkılı yem uygulanmasının (nicarbazin-salinomycin) bu çalışma ile coccidiosis üzerine olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ancak çalışmada elde edilen verilerin; enfekte olmayan veya düşük oocyst sayıları ile enfekte edilen gruplardaki verilere göre tatmin edici olmaması nedeniyle, saha koşullarında yüksek dozlarda gerçekleşecek şiddetli enfeksiyonlarda anticoccidial katkılı yem uygulamalarının coccidiosis’den korunmada yetersiz olabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was performed to determine the preventive effect of anti-coccidial drug supplementation in chicken feed against possible coccidiosis in parts of Turkey in which broiler farming is common practice. The study consisted of three consecutive experimental infections. During the first and second experimental infections, broiler chick feed, chicken feed and completion feed were used without anti-coccidial drug supplementation. During the third experimental infection, the broilers were fed chick feed supplemented with 125 ppm nicarbazin between the first and 11th days, chicken feed supplemented with 70 ppm salinomycin between the 11th and 37th days, and subsequently completion feed without any anti-coccidial supplementation. Eight Eimeria species (E. acervulina, E. brunetti, E. hagani, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella ve E. praecox) were identified in the inoculum according to their morphological characteristics. In the first experimental infection, the total number of clinical disease-inducing oocysts in the inoculum was established as 25x104, and in the second experimental infection the total number of death-inducing oocysts was established as 1x106. With this study, the beneficial effects of the application of anticoccidial supplemented feeding (nicarbazinsalinomycin) against coccidiosis have been determined. However, the results from the experimental groups are not comparable to those from the non-infected group or from the group infected with low numbers of oocysts. Therefore, this application will be limited to the protection of chickens from coccidiosis in field conditions where heavy infections due to a high level of oocyst challenge would be a real possibility.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoccidiosis Eimeria Türlerien_US
dc.subjectEtlik Piliçen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectNicarbazin-salinomycinen_US
dc.titleEtlik Piliçlerde Coccidiosis’den Korunmada Anticoccidial Katkılı Yem Uygulamalarının Etkisien_US
dc.title.alternativePreventive Effects of Anticoccidial Drug Supplementation in Chicken Feed Against Coccidiosis in Broiler Farmingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record