Show simple item record

dc.contributor.authorKocabaş, Numan
dc.contributor.authorBozkurt, Zehra
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T09:46:21Z
dc.date.available2015-02-19T09:46:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2168
dc.description.abstractAraştırmada rat ve farelerde doğumda yavru sayısı ve ana ağırlığının erken dönem büyüme üzerine etkisi incelendi. Araştırma on dört haftalık 17 adet rat (Spraque Dawley) ve 20 adet fare (BALB/c) üzerinde yapıldı. Ana ve yavrular 3 haftalık yaşa kadar beraber tutuldu ve yavruların ana sütü almaları sağlandı. Doğan yavrular 1. gün ve 1, 2, 3, 4 ve 5 haftalık yaşlarda bireysel olarak tartıldı. Analar kafesten uzaklaştırıldıktan sonra yavru grupları aynı kafeste barındırıldı. Tüm hayvanlar aynı sıcaklık (23ºC) ve neme (%50) sahip kontrollü odada tutuldu, sabah 6.00 - akşam 6: 00 arasında ışık almaları sağlandı. Hayvanlar standart pelet rodent yemi ile beslendi (%18 ham protein ve 2600 kcal/kg metabolik enerji). Yem ve taze su ad libitum verildi. Faktörler ana etkileri ve birbirleri arasındaki interaksiyonlar için incelendi, modelde doğumda yavru sayısı ratta üç gruba (8, 9 ve 10’lu doğum) farede ise dört gruba ayrıldı (7, 8, 9 ve 10’lu doğum). Doğumda ana ağırlığı ratta <169, 171-175 ve 190-207 g ve farede 33-53, 36-38 ve 39-41 g olarak gruplandırıldı. Doğumda yavru sayısının doğum ağırlığı, yaşama gücü ve büyüme üzerine etkisi fare ve ratta farklı bulundu. Doğumdaki ana ağırlığı arttıkça doğan yavruların doğum ağırlığı ve büyüme hızı da artış gösterdi. Doğum ağırlığı ve erken dönem büyüme doğumda yavru sayısından etkilendi.en_US
dc.description.abstractThe effects of litter-size and maternal body weight on early growths of infants in mice and rats were investigated. The twenty mice (BALB/c) and the seventeen rats ( Spraque Dawley) at the age of fourteen weeks had been used in experiments. Dams and all suckling juveniles in litters housed together in cage systems until 3 weeks of age. All infant rats and mice born weighted individualy at fist day, 1, 2, 3, 4 and 5 weeks of ages. Each litter pubs were housed at same cage after dams were removed from cages. All animals were kept in a temparature (23 ºC) and humidity (50%) controlled room and the lights were on from 6 am and 6 pm. The animals were fed a stock pellet diets. Both water and food were provided at libitum. Factors were evaluated for major effects and their interactions. While evaluating the datum a statictical model had been utilized and in this model, the litter-size had been dividen into 4 groups ( with 7, 8, 9 and 10 birth at once) in mice and into 3 groups ( with 8,9 and 10 births at once) in rat. Dam’s body mass had been seperated into groups <169,171–175 and 190–207 g in rats and 33–53, 36–38, 39–41 g in mice. In conclusion the effects of litter-size on growth and weight of newly borned infants were different in mice and rats.When the litter-size increased, the infant body weight and early postnatal growth in two species till the 5 week age decreased and while dam’s body mass indreased at end of the pregnancy the littersize body weights at first day and during early growth peirod were increased. The effects of litter-size on body weights of newly born and early infant growth changed by maternal body mass.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğumen_US
dc.subjectYavru Sayısıen_US
dc.subjectBüyümeen_US
dc.subjectFareen_US
dc.subjectRaten_US
dc.subjectAna Canlı Ağırlığıen_US
dc.titleRat ve Farede Doğumda Yavru Sayısı ve Ana Ağırlığının Erken Dönem Büyüme Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Litter-Size and Maternal Body Weight on Early Postnatal Growth in the Rat and Mouseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentT.C. Ziraat Bankası Bilecik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record