Show simple item record

dc.contributor.authorKurtdede, Arif
dc.contributor.authorAlkan, Zeki
dc.contributor.authorCıngı, Cenker Çağrı
dc.contributor.authorUral, Kerem
dc.contributor.authorNoyan, Didem
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T09:47:24Z
dc.date.available2015-02-19T09:47:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2171
dc.description.abstractBu makalede tipik klinik belirti göstermeyen kursak kandidiyazisi olgusunun tanısında radyografinin öneminin ve nystatin, enrofloxacin ile A ve B vitamini ilaç kombinasyonunu içeren sağaltımın etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Bu olgunun materyalini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na getirilen 4 yaşlı bir dişi muhabbet kuşu oluşturdu. Anamnezde kuşun bir haftadır normal ötüşünün dışında ses çıkardığı, iştahının azaldığı, aynı evde baktıkları diğer kuşların da 4-6 ay içinde giderek zayıfladıkları ve öldükleri bilgisi alındı. Fiziksel muayenede herhangi bir patolojik değişiklik belirlenmedi. Kuşun latero-lateral pozisyonda çekilen direkt radyografisinde kursakta genişleme ve deformasyon belirlendi. Ürografin içirilerek yapılan indirekt radyografide kursağın bal peteği görünümünde olduğu, boşalmasının geciktiği, kursak duvarının kalınlaştığı ve deforme olduğu saptandı. Kursak aspiratı Giemsa ile boyandı, ışık mikroskobunda psödohifalar görüldü. Kursak içeriğinin Sabourand’s glucose agarda yapılan kültüründe Candida spp. üretildi. Sağaltımda nystatin (14 gün süreyle 0.15 ml/45g canlı ağırlık dozunda PO), enrofloxacin (5 gün süreyle 10 mg/kg canlı ağırlığı dozunda PO)’in ve A (20000 IU/kg, CA PO) ve B (Becozyme şurup®, Roche, günlük 2 damla PO) vitaminleri uygulandı. Sağaltımın başlamasından 10 gün sonra ses çıkarma şikayetinin ortadan kalktığı ve iştahın arttığı saptandı.en_US
dc.description.abstractIn the present paper, the aim was to emphasize the importance of radiography in the diagnosis of crop candidiasis without typical clinical signs and efficacy of treatment including the combination of nystatin, enrofloxacin and vitamin A and B. The present case, a 4 year old female budgerigar, was referred to University of Ankara, Faculty of Veterinary Department of Internal Medicine. As being informed the present budgerigar had abnormally voicing and anorexia and the history of the other birds in the same household revealed that they have gradually weakened and died within 4-6 months. No pathological findings were detected at physical examination. Dilatation and deformation were estimated in the latero-lateral radiography in the crop. Honeycomb appearance and delayed emptying of the crop and thickening and deformation of the crop wall were the findings in the indirect radiography with urographin. The aspirate from the crop was dyed with Giemsa stain and pseudohyphae were observed with light microscopy. Candida spp. was cultured in Sabourand’s glucose agar. Treatment included nystatin (0,15 ml/45g body weight for 14 days, PO), enrofloxacin (10 mg/kg body weight for five days, PO) and vitamin A (20000 IU/kg bodyweight, PO) and vitamin B (Becozyme syrup®, Roche, daily 2 gouts, PO). Ten days later abnormal voicing was dissappeared and appetite was improved.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKandidiyazisen_US
dc.subjectKursaken_US
dc.subjectMuhabbet kuşuen_US
dc.titleAtipik Kursak Kandidiyazisli Bir Muhabbet Kuşunda Radyografik Bulgular ve Sağaltımen_US
dc.title.alternativeRadiographic Findings and Treatment in a Budgerigar With Atypic Crop Candidiasisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Radyoloji Bilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar, Anabilim Dalı,en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record